Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass fra august året etter. 

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass. De som først får plass er:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
    Når du søker må du legge ved dokumentasjon fra sakkyndig helsepersonell, for eksempel fastlege, sykehus, spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Om barnet er under utredning kan du legge ved dokumentasjon på dette. 
  • Barn med tiltak fra barnevernet

    Når du søker må du legge ved vedtaket fra fylkesnemnda, barnevernstjenesten eller domstolen. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med oss

I tillegg er det fire andre ting som gjør at barn blir prioritert ved de kommunale barnehagene.

Født etter 30. november?

Barn som er født etter 30. november får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring Forvaltningskontoret for Drammensbarnehagene på telefon 32 04 43 00 og få svar på spørsmålene dine.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Drammen ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp to barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Størrelse på plass, pris og redusert betaling

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. Se hva slags tilbud barnehagene har og hva det koster for en barnehageplass.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Du søker og følger status på søknaden din i søknadsportalen. Vi sender svar på søknaden som brev. Søker du privat barnehage får du informasjon fra selve barnehagen. 

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59.

Gjøre endringer på søknaden

Du kan gjøre endringer i påbegynte og innsende søknader fram til søknadsfristen 1. mars. Den siste innsendte søknaden er gjeldende søknad.

I perioden 2. mars - 2. mai behandler vi søknader til hovedopptaket. Søknader eller endringer som sendes i denne perioden, behandles først etter 2. mai

Gjør endringer i søknaden

Søke etter 1. mars?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig. 

Ta kontakt med Forvaltningskontoret for Drammensbarnehagene om hvilke barnehager som har ledige plasser – på telefon 32 04 43 00.

Alle som har søkt innen 1. mars får svar senest 1. mai.

Vi sender deg svar på søknaden per post.

Søkt plass i en privat barnehage?

Da får du tilbud om plass direkte fra barnehagen.

Søkt plass etter 1. mars? 

Da får du først svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby deg. 

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass må du svare. I tilbudet fra kommunen eller den private barnehagen får du informasjon om hvordan du svarer.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Hvis du ikke får barnehageplass håper vi dette kan være til hjelp:

Ønsker du å klage?

For å klage på tildelingen av barnehageplass tar du kontakt med kommunen.

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i. 

Da får du forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder.

God start i barnehagen!

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen.

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

Skal du si opp plassen, gjør du dette fra min oversikt. 

Si opp barnehageplassen

Skal du søke om å bytte barnehage internt i kommunen, må du sende inn søknadsskjemaet på nytt.

Søk om å bytte barnehageplass

Skal du endre størrelsen på barnehageplassen kontakter du barnehagen.

Kontakt Forvaltningskontoret for barnehage, skole og oppvekst

E-post

drammensbarnehagene@drmk.no

Telefon

32 04 43 00 
(man-fre: 09.00-11.00 og 13.00-15.00)

Besøksadresse

Engene 1
3015 Drammen

Kundesenteret

Sentralbordnummer

32 04 00 00

E-post

kommunepost@drmk.no

Åpningstider

Man-ons: 08.00-16.00
Tor: 08.00-17.00
Fre: 08.00-15.00
Lør: Stengt

Postadresse

Postboks 7500
3008 Drammen

Besøksadresse

Engene 1
(se kart)