Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass i en av kommunens barnehager fra den måneden de fyller ett år. 

Barnet ditt har rett til plass dersom du har søkt innen fristen 1.mars.

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass hvor. Dette kan bety at barnet ditt kan få plass i en annen barnehage enn det du har ønsket. De som blir prioritert først er:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
    Når du søker må du legge ved dokumentasjon fra sakkyndig helsepersonell, for eksempel fastlege, sykehus, spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Om barnet er under utredning kan du legge ved dokumentasjon på dette. 
  • Barn med tiltak fra barnevernet

    Når du søker må du legge ved vedtaket fra fylkesnemnda, barnevernstjenesten eller domstolen. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med oss.  

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ta kontakt med med kommunen på telefon 31 29 60 00 eller send e-post og få svar på spørsmålene dine.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Røyken ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk, eller gå inn på den enkelte barnehages side for å se om de har åpne dager.

Pris og størrelse på plass

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. Se hva det koster for en barnehageplass.

For å få plass i kommunal barnehage må barnet være bosatt i Røyken kommune når plassen tas i bruk. For private barnehager er  det egne regler som finnes på barnehagenes egne nettsider. Se oversikt over barnehagene.

Du søker og kan se om søknaden din er mottatt i søknadsportalen under "Min oversikt".
Når søknaden er mottatt får du en bekreftelse på e-post fra Røyken kommune.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59.

Gjøre endringer på søknaden?

Du kan forandre på søknaden fram til søknadsfristen 1. mars.

Gjør endringer i søknaden

Søke etter 1. mars?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Du har ikke rett til plass, men du kan få plass dersom det er ledig kapasitet. Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Else-Marie Lie.

Du får svar innen 1. mai

Alle som har søkt innen 1. mars får svar senest 1. mai. 

Har du søkt kommunal barnehage, får du svar via Altinn. Du får beskjed via e-post og / eller SMS. Dersom du ikke er registrert i Altinn, vil du få tilsendt brev.

Har du søkt privat barnehage får du svar direkte fra barnehagen.

Søkt plass etter 1. mars? 

Da får du først svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby deg. 

Tilbud om plass

Når du får tilbud om plass, må du gi oss beskjed om barnet skal bruke den eller ikke. Hvis du ikke svarer innen fristen, kan du miste plassen.

For kommunale barnehager: Svarfristen er 8 dager etter at tilbudet er mottatt. De private barnehagene har egne regler. Svarfristen står i tilbudsbrevet.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Hvis du ikke får barnehageplass håper vi dette kan være til hjelp:

Ønsker du å klage?

Informasjon om klage på tildelingen av barnehageplass.

 

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i. 

Da får du forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder.

God start i barnehagen!

Barnet beholder plassen inntil skolestart, dersom du ikke sier opp plassen tidligere.

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen. Husk at oppsigelsestiden varierer.

Skal du si opp plassen tar du kontakt med din barnehage.

Skal du søke om å bytte barnehage internt i kommunen, må du sende inn søknadsskjemaet på nytt.

Søk barnehageplass

Skal du endre størrelsen på barnehageplassen kontakter du den enkelte barnehage.

Sentralbordnummer

31 29 60 00

E-post

postmottak@royken.kommune.no

Åpningstider

Mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Besøksadresse

Katrineåsveien 20
(se kart)