Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass fra august året etter. 

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass. De som først får plass er:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
    Når du søker må du legge ved dokumentasjon fra sakkyndig helsepersonell, for eksempel fastlege, sykehus, spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Om barnet er under utredning kan du legge ved dokumentasjon på dette. 
  • Barn med tiltak fra barnevernet

    Når du søker må du legge ved vedtaket fra fylkesnemnda, barnevernstjenesten eller domstolen. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med oss. 

Født etter 1. desember?

Barn som er født etter 1. desember får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet. 

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring kommunen på telefon 33 78 70 00 og få svar på spørsmålene dine.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Sande ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp to barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Størrelse på plass, pris og redusert betaling

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. Se hva slags tilbud barnehagene har og hva det koster for en barnehageplass.

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling eller gratis kjernetid. Når du søker om redusert oppholdsbetaling må du dokumentere inntekten til husstanden. Selvangivelse og dokumentasjon på all inntekt du betaler skatt av, legges ved søknaden.

NB. I perioden 1.- 11. februar er det dessverre ikke mulig å endre søknad, søke om redusert oppholdsbetaling, eller si opp plass i barnehage. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. Det trenger du ikke for å søke plass i private barnehager.

Du søker og følger status på søknaden din i søknadsportalen. 

Søk barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 1. mars klokka 23.59.

Gjøre endringer på søknaden?

Du kan gjøre endringer i påbegynte og innsende søknader fram til søknadsfristen 1. mars. Den siste innsendte søknaden er gjeldende søknad.

I perioden 2. mars - 2. mai behandler vi søknader til hovedopptaket. Søknader eller endringer som sendes i denne perioden, behandles først etter at hovedopptaket er ferdig.

NB. I perioden 1.- 11. februar er det dessverre ikke mulig å endre søknad, søke om redusert oppholdsbetaling, eller si opp plass i barnehage. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Gjør endringer i søknaden

Søke etter 1. mars?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig. 

Alle som har søkt innen 1. mars får svar senest 1. mai.

Vi som jobber med barnehageplasser i kommunen behandler søknadene. Alle som har søkt innen 1. mars får svar senest 1. mai. 

Du kan sjekke status på søknaden din i søknadsportalen. Vi sender deg svar på søknaden per post.

Lurer du på hva som skjer med søknaden din?

Sjekk status på søknaden

Søkt plass i en privat barnehage?

Du kan sjekke status på søknaden din i søknadsportalen. Vi sender deg svar på søknaden per post.

Søkt plass etter 1. mars? 

Da får du først svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby deg. 

Svar innen 10 dager

Når du får tilbud om plass må du svare. I tilbudet får du informasjon om hvordan du svarer.

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for førstevalget. Da blir du kontaktet hvis du får plass.

Hvis du ikke får barnehageplass håper vi dette kan være til hjelp:

Ønsker du å klage?

For å klage på tildelingen av barnehageplass tar du kontakt med kommunen.

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i. 

Da får du forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og andre praktiske beskjeder.

God start i barnehagen!

Du kan når som helst si opp barnehageplassen eller søke om å bytte barnehage internt i kommunen.

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 1 måned. Oppsigelsestiden i private barnehager kan variere, kontakt barnehagen for informasjon.

NB. Det dessverre ikke mulig å endre søknad. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Skal du si opp plassen, gjør du dette fra Min oversikt. 

Si opp barnehageplassen

Skal du søke om å bytte barnehage internt i kommunen, må du sende inn søknadsskjemaet på nytt.

Søk barnehageplass

Skal du endre størrelsen på barnehageplassen kontakter du barnehagekontoret i kommunen.

Sentralbordnummer

33 78 70 00

E-post

post@sande-ve.kommune.no

Åpningstider

Man-Fre: 08.00–15.00

Postadresse

Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande

Besøksadresse

Prestegårdsalléen 35
(se kart)

URL

www.sande-ve.kommune.no