Alle barn som har fylt 1 år innen utgangen av november og som bor i kommunen har rett til plass. 

Hvis det i enkelte barnehager er flere søkere enn det er plasser, må vi prioritere hvem som skal få plass. De som først får plass er:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
    Når du søker må du legge ved dokumentasjon fra sakkyndig helsepersonell, for eksempel fastlege, sykehus, spesialisthelsetjenesten eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Om barnet er under utredning kan du legge ved dokumentasjon på dette. 
  • Barn med tiltak fra barnevernet

    Når du søker må du legge ved vedtaket fra fylkesnemnda, barnevernstjenesten eller domstolen. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med oss

Rett til plass

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Usikker på om barnet ditt har rett til å bli prioritert?

Ring oss på telefon 33 78 01 00 og få svar på spørsmålene dine.

Er du fosterfamilie eller beredskapshjem kan du kontakte oss for å få hjelp til å søke barnehageplass.

Oversikt over barnehagene

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over barnehagene i Svelvik ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. Du kan føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

Besøke barnehage

Har du lyst til å besøke noen av barnehagene? Kontakt styrer i barnehagen for å avtale besøk.

Pris og størrelse på plass

Du kan søke om både heltidsplass og deltidsplass. (Se hva slags tilbud barnehagene har og hva det koster for en barnehageplass.

Skal du søke kommunal barnehageplass må du ha folkeregistrert adresse i kommunen. 

Redusert oppholdsbetaling

Lav inntekt i husstanden eller flere barn i barnehage, kan gi rett til moderasjon, redusert oppholdsbetaling og/eller gratis kjernetid. 

Søk om redusert oppholdsbetaling.

Svar på søknaden din kommer i brev fra kommunen.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak 15. mars

For å være med i hovedopptaket må du sende inn søknaden senest 15. mars klokka 23.59. Tildeling av plasser ved hovedopptaket gjelder fra 1. august. 

Gjøre endringer på søknaden?

Du kan gjøre endring i påbegynt og innsendt søknad fram til søknadsfristen 15. mars. Den siste innsendte søknaden er gjeldende.

Gjør endringer i søknaden

Søke etter 15. mars eller utenom hovedopptaket?

Du kan også søke om barnehageplass resten av året. Da er du ikke garantert plass, men du får plass om det er noe ledig. 

Alle som har søkt til hovedopptaket får svar innen 1. mai. 

Du får svar pr. brev.

Lurer du på hva som skjer med søknaden din?

Sjekk status på søknaden

Søkt plass i en privat barnehage?

Du får tilbud pr. brev om eventuell plass fra den private barnehagen.

Søkt plass utenom hovedopptaket? 

Du får svar på søknaden når vi har en ledig plass å tilby. 

Du må svare innen 10 dager

Får du tilbud om plass må du gi oss svar om barnet skal benytte plassen eller ikke. Svar gjerne så raskt som mulig og senest innen 10 dager etter at du mottar tilbudet. 

Ikke plass i den barnehagen du hadde tenkt deg?

Du kan takke ja til plassen du har fått, men fortsatt stå på venteliste for øvrige valg. 

Ønsker du å klage?

For å klage på tildelingen av barnehageplass tar du kontakt med Svelvik kommune.

Vedtak i forbindelse med opptak til de kommunale barnehagene kan påklages ut fra følgende forhold:
1) Saksbehandlingsfeil
2) Siden søknad ble sendt har det oppstått nye vektige momenter som har betydning for behovet.

Klagefrist er 3 uker fra mottatt svar, og klagebehandling foretas av Oppvekst- og utdanningsutvalget. 

Du blir kontaktet av barnehagen barnet skal gå i. 

Du får forslag til oppstartsdato, informasjon om hvordan de første dagene foregår og annen praktisk informasjon. 

God start i barnehagen!

Du kan når som helst si opp barnehageplassen. 

Oppsigelsestiden i kommunale barnehager er 4 uker, gjeldende fra den 1. eller 15. i måneden. 

Si opp barnehageplassen

Du kan også søke om å endre eller bytte barnehage internt i kommunen. Om det ikke er plass blir barnet satt på venteliste. Vi tar kontakt med deg så snart vi har noe å tilby.

Søk om å endre barnehageplass

Sentralbordnummer

33 78 01 00

E-post

postmottak@svelvik.kommune.no

Åpningstider

Man-fre: 09.00 - 15.00
Lør: Stengt

Postadresse

Åsgaten 24
3061 Svelvik

Besøksadresse

Åsgaten 24
3061 Svelvik
(se kart)